Articles

PILOT STUDY ON SOCIAL MEDIA’S ROLE IN EXPATRIATES’ ADJUSTMENT USING BLACK’S MODEL

Benson Nwaorgu, Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė, Ineta Žičkutė

KULTŪRINĖ RAIŠKA TARPKULTŪRINĖSE DERYBOSE

Nijolė Petkevičiūtė, Arnoldas Petrauskas

PERCEPTION OF ECONOMIC SECURITY

Arturas Simanavicius, Jurgita Šubonytė, Žaneta Simanavičienė