##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jolita Liachovičiūtė https://orcid.org/0000-0001-7569-8552 Asta Kyguolienė https://orcid.org/0000-0003-4204-2420

Abstract

Elektroninėje prekyboje vartotojų duomenys yra būtini ne tik produktų įsigijimui ir apmokėjimui, bet  padeda pardavėjams geriau suprasti vartotojų elgseną, panaudoti juos marketingo tikslais, įgyti konkurencinį pranašumą. Trims ketvirtadaliams Lietuvos žmonių teisė į duomenų apsaugą yra tokia pat svarbi kaip saviraiškos laisvė, tačiau neretai jie nėra linkę imtis veiksmų, kurie apsaugotų jų duomenis ir privatumą, ir netgi priešingai, juos dažnai atskleidžia, norėdami greitai ir sklandžiai apsipirkti, neskirdami pakankamai laiko ir dėmesio tinkamai susipažinti su informacija, susijusia su jų duomenų rinkimu, privatumu.  Įsigaliojęs Bendrasis Duomenų Apsaugos Reglamentas (BDAR), kylantys duomenų nutekinimo skandalai atkreipia vartotojų dėmesį į duomenų apsaugą bei sudaro sąlygas kisti vartotojų įpročiams ir elgsenai perkant prekes ar paslaugas internetu. Todėl straipsnio tikslas – išanalizuoti vartotojų elgseną elektroninėje prekyboje privatumo paradokso kontekste. Tikslui pasiekti naudoti mokslinių šaltinių analizės, lyginimo, sintezės, apibendrinimo, kiekybinės apklausos metodai. Tyrimo rezultatai parodė, jog dauguma respondentų jaučiasi saugiai apsipirkdami internetu. Vis tik dauguma vartotojų Lietuvoje neskaito privatumo politikos, dažniausiomis priežastimis nurodant per ilgą privatumo politikos tekstą ir nenorą tam skirti laiko. Nors respondentams svarbu išlaikyti privatumą, beveik trečdalis vartotojų nesiima jokių veiksmų privatumui apsaugoti. Jeigu elektroninėje prekyboje yra prašoma atskleisti daugiau duomenų nei reikia - tai gali kelti vartotojams nepasitikėjimą. Dauguma vartotojų Lietuvoje yra linkę atskleisti duomenis įvertinę patiriamą naudą ir galimą riziką, o nauda, kurią labiausiai norėtų gauti už duomenų atskleidimą, yra nuolaidos. Taip pat rezultatai atskleidė, kad vartotojams yra aktualūs suasmeninti pasiūlymai. Labiausiai vartotojai linkę atskleisti kontaktinius ir demografinius duomenis. Apibendrinant daroma išvada, kad vartotojų požiūris į jų privatumą ne visai atitinka jų elgseną, atliekamus veiksmus, kurie apsaugotų privatumą ir užtikrintų mažesnį duomenų atskleidimo kiekį. Elektroninės prekybos pardavėjams rekomenduojama pateikti sutrumpintą, struktūrizuotą privatumo politiką, vengti naudoti mygtuką „Sutinku su visais“, kuomet prašoma sutikti su slapukais. Pardavėjai prašydami tam tikrų vartotojų duomenų, galėtų jiems pasiūlyti naudą, pvz. nuolaidą, specialų pasiūlymą, labiau išnaudoti vartotojų duomenis personalizacijos įgyvendinimui, skirti didesnį dėmesį renkamų duomenų analizei. Pasitikėjimą rekomenduojama stiprinti investuojant į technologijas, kurios užtikrintų duomenų saugumą.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles