ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJA: RAIDA IR PERSPEKTYVOS

Lionela Gelmanienė, Aistė Jungaitytė

Abstract


Straipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas administracinių ginčų komisijos istorinei raidai ir perspektyvoms. Lietuvos teisinėje sistemoje asmenų teisių gynyba yra užtikrinama ne tik teismuose, bet ir neteisminėse administracinių ginčų institucijose. Iš esmės ikiteisminis ginčų nagrinėjimo tvarkos įtvirtinimas padeda operatyviau patikrinti individualaus administracinio akto ar veiksmų teisėtumą, tuo pagrindu sumažinant administracinių teismų darbo krūvį, taip atspindint ir pagrindinius administracinės justicijos siekius: asmens teisių apsaugos prioritetą valstybės interesų atžvilgiu bei greitą ir veiksmingą asmens pažeistų teisių gynybą. Straipsnyje siekiama ne tik atskleisti administracinių ginčų komisijų raidą, bet ir šiuo metu veikiančios Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir jos teritorinių padalinių perspektyvas nagrinėjant administracinius ginčus. Straipsnyje taip pat aptariamos Apskričių administracinių ginčų komisijos, Savivaldybių visuomeninės administracinių ginčų komisijos, Vyriausioji administracinių ginčų komisija ir šiuo metu veiklą vykdanti Lietuvos administracinių ginčų komisija (toliau – ir Komisija), kuri veikia kaip nepriklausomas kvaziteismas. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, nagrinėdama administracinius ginčus taiko Lietuvos Respublikos įstatymus, poįstatyminius teisės aktus, taip pat Europos Sąjungos teisinį reglamentavimą atitinkamoje srityje. Galima teigti, jog Komisija, tai neteisminė alternatyva apygardos administracinio teismo atitinkamai kompetencijai. Komisija išnagrinėjusi skundą per itin trumpą terminą, sudaro prielaidas operatyviai atkurti asmenų pažeistas teises ar teisėtus interesus, taigi Komisija priima sprendimus ne tik greitai, bet ir tinkamai apgina asmenų teises. Atsižvelgiant į pastaraisiais metais didėjantį administracinių ginčų kiekį teismuose, Komisijos kompetencijos praplėtimas ne tik leis daug operatyviau išnagrinėti asmenų skundus (prašymus) bei veiksmingiau apginti jų teises ir teisėtus interesus, tuo pačiu tai leis sumažinti ir didelį bylų srautą pirmosios instancijos teismuose.


Keywords


administracinių ginčų komisija; išankstinis administracinių ginčų nagrinėjimas; administracinis procesas; žmogaus teisės

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/PSPO-20-25-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.