##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Žana Vašcova Milana Striuogienė

Abstract

Straipsnyje analizuojama Kioto protokolo įgyvendinimo naštos paskirstymo j5 pasirašiusioms valstybėms problematika bei aptariamas šio protokolo tikslingumas ir perspektyvumas. Daroma išvada, kad Kioto protokolo dalyvėms įsipareigojimų vykdymo našta pagal šį dokumentą yra paskirstyta ydingai. Ši išvada grindžiama aplinkybe, kad Kioto protokolo nuostatų privaloma vykdymo našta tenka valstybėms, kurios išmeta tik mažąją dalį teršalų, dėl ko šios valstybės nėra pajėgios realiai kovoti su klimato kaita, t.y. net jei šios valstybės tinkamai vykdys Kioto protokolą ir sumažins išmetamų dujų kiekį, ši aplinkybė turės tik mažą įtaką klimato kaitai. Atlikus tyrimą daroma išvada, kad Kioto protokolo įgyvendinimo efektyvumą padidintų nuostata, jog šis protokolas yra privalomas visoms jį pasirašiusioms valstybėms, nepriklausomai nuo valstybės ekonominio išsivystymo. Taip pat daroma išvada, kad Kioto protokole numatytos kovos su klimato kaita priemonės vertintinos teigiamai, jų įgyvendinimas pripažintinas kaip būtinas siekiant išvengti katastrofiškų klimato kaitos pasekmių.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles