##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Danguolė Seniutienė Linas Ubartas

Abstract

Šengeno konvencijoje numatyta įkurti Šengeno informacinę sistemą (toliau – SIS) – vieną iš svarbiausių priemonių, kompensuojančių asmenų kontrolės prie vidinių sienų panaikinimą, kurios paskirtis – sudaryti sąlygas Šengeno valstybių paskirtoms institucijoms automatizuotos paieškos būdu bendrų išteklių duomenų bazėje naudotis vienodos formos pranešimais apie asmenis, daiktus, atliekant asmenų kontrolę prie išorinių sienų, taip pat įgyvendinant kitas policijos ir muitinės prosedūras, išduodant vizas, leidimus gyventi, dirbti bei įgyvendinti Šengeno konvencijos nuostatas dėl asmenų judėjimo. Dalyvaujančios valstybės daro įrašus, vadinamus perspėjimais, apie ieškomus ir dingusius asmenis, pamestą bei pavogtą turtą ir draudimus atvykti. Ja gali nedelsdami ir tiesiogiai pasinaudoti visi gatvėse patruliuojantys pasienio, policijos pareigūnai ir kiti teisėsaugos pareigūnai bei institucijos, kuriems ši informacija reikalinga jų funkcijoms atlikti užtikrinant teisėtvarką ir kovojant su nusikalstamumu.Straipsnyje analizuojama Šengeno sutarties nuostatos dėl SIS, nacionalinės SIS
situacija ir kūrimosi tendencijos, atskleidžiamos problemos, susijusios su SIS II1 kūrimu.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles