##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Danguolė Seniutienė Reda Čerkauskienė

Abstract

Integraciniams procesams įsibėgėjus visuomenėje bei valstybėje vis dažniau operuojama naujomis vertybinėmis koncepcijomis, jos ženkliai transformuojasi ir į nacionalinės teisės normas. Teisės aktų leidyba dar labiau suaktyvėjusi, ypatingai po įstojimo į Europos Sąjungą dienos.
Toks intensyvus teisės aktų “štampavimas” nepalieka pakankamai laiko įvertinti teisės normos kokybės, to pasekoje pataisos seka pataisas. O tokia nuolat kintanti situacija verčia visuomenę jaustis nesaugiai. Lietuvai tapus Šengeno erdvės nare, tenka atsakomybė už griežtą asmenų, kertančių išorines Šengeno erdvės sienas kontrolę, siekiant užkirsti kelią nelegaliai migracijai, narkotikų ir ginklų kontrabandai, kitai nelegaliai veiklai. Tačiau nuolatinė teisės aktų kaita ir to pasekoje atsirandantis nacionalinių ir Europos Sąjungos (toliau ES) nesuderinamumas neretai kelia rimtus iššūkius valstybės sienos apsaugą vykdantiems pareigūnams. Šiame straipsnyje, nagrinėjamos užsieniečių atvykimo į Šengeno erdvę sąlygos, visa apimtimi taikant Šengeno teisyną. Apžvelgiamos praktinės situacijos, susiklostančios pasienio kontrolės punktuose pasienyje su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi, kai Šengeno teisės aktai ir nacionaliniai teisės aktai tarpusavyje nesutampa arba susiklosčiusi situacija gali būti traktuojama skirtingai. Nagrinėjama negaliojančio kelionės dokumento su jame esančia galiojančia viza problema, taip pat keliamas klausimas dėl trumpalaikės C tipo vizos su pastabų skiltyje esančiu prierašu „Transit“ tipo vizos dubliavimosi bei sprendimo dėl grąžinimo įpareigojant išvykti termino problema.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles