##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dainius Raižys

Abstract

Straipsnyje analizuojamas skundų nagrinėjimo administracinių ginčų komisijose proceso teisinis reguliavimas. Jame apžvelgiami teisės aktai, reguliuojantys bylų nagrinėjimo administracinių ginčų komisijose tvarką. Pateikiamas minėto teisinio reguliavimo įvertinimas dėl jo atitikties Konstitucijai1. Remdamasis Konstitucinio Teismo jurisprudencija autorius prieina išvadą, jog esama pagrįstų abejonių, kad skundų nagrinėjimo administracinių ginčų komisijose proceso teisinis reguliavimas prieštarauja Konstitucijai. Autoriaus nuomone, tokio teisinio reguliavimo neatitikimą Konstitucijai iš esmės lemia tai, jog skundų nagrinėjimo procesą reguliuoja Vyriausybės nutarimas, o ne įstatymas. Straipsnyje apžvelgiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencija, kurios analizė atskleidžia skundų (prašymų) nagrinėjimo administracinių ginčų komisijose proceso teisinio reguliavimo trūkumus. Atlikto tyrimo pagrindu formuluojami galimo naujo teisinio reguliavimo koncepcijos akcentai. Siūloma skundų (prašymų) nagrinėjimo administracinių ginčų komisijose tvarką reguliuoti tik Administracinių ginčų komisijų įstatyme bei suteikti administracinių ginčų komisijoms ne tik teisę spręsti ginčus, bet ir vykdyti mediaciją.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles