##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Laura Raguckienė Aušra Vaisvalavičiūtė

Abstract

Straipsnyje analizuojamas valstybės tarnautojų motyvavimo sistemos teisinis reglamentavimas, atsižvelgiant į Lietuvos, Latvijos ir Estijos atvejus. Po trumpos teisinio valstybės tarnautojo statuso apžvalgos, aptariamos Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybės tarnybos įstatymuose
numatytos materialinės ir moralinės valstybės tarnautojų motyvavimo priemonės, akcentuojant jų panašumus ir skirtumus bei įtaką valstybės tarnautojų motyvacijai ir pasitenkinimui darbu. Kadangi motyvuoti valstybės tarnautojai dirba efektyviau ir produktyviau, jaučia atsakomybę už veiklos rezultatus ir yra lojalesni savo organizacijai, todėl profesionalios, savalaikės ir subalansuotos valstybės tarnautojų motyvavimo sistemos formavimas ir įgyvendinimas turėtų būti vienu iš esminių analizuojamų šalių viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo prioritetų.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles