##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aušrinė Pasvenskienė Birutė Pranevičienė

Abstract

Prioritetinis atliekų tvarkymo tikslas yra siekti, kad atliekų susidarytų kuo mažiau, o perdirbtas atliekas panaudoti pakartotinai įvairiuose gamybos cikluose. Susidarantis atliekų kiekis priklauso nuo įvairiausių veiksnių, tame tarpe ekonominio aktyvumo, demografinių pokyčių, technologinių inovacijų, gyvenimo būdo, gamybos bei vartojimo specifikos. Atliekų prevencija yra laikoma svarbiu strateginiu kiekvienos šalies narės uždaviniu siekiant užtikrinti tvarų ir konkurencingą augimą ateityje. ES valstybės narės yra skatinamos dalintis savo patirtimi ir gerąja praktika atliekų prevencijos srityje tam, kad sprendimai bei iniciatyvos, kurių pagrindu buvo gauti reikšmingi rezultatai, būtų įgyvendintos ir kitose valstybėse. Todėl yra tikimasi, kad valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas rengiant atliekų prevencijos programas, atneš reikšmingų rezultatų. Straipsnyje pristatoma kai kurių ES valstybių narių patirtis atliekų prevencijos srityje bei Lietuvos atliekų prevencijos teisinio reguliavimo analizė.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles