##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Saulė Milčiuvienė

Abstract

Straipsnyje nagrinėjama Bendros saugumo ir gynybos politikos ir Bendros energetikos politikos integracija. Pirmoje dalyje atkreipiamas dėmesys į skirtingas sprendimų priėmimo procedūras bei institucijų kompetenciją šiose politikos srityse, antroje dalyje aptariamos pagrindinių ES institucijų funkcijos, o trečioje dalyje nustatomi bendri energetiniai prioritetai jau suformuoti Bendros energetikos politikos ir Bendros saugumo ir gynybos politikos srityse. Straipsnio pabaigoje prieinama išvadų, kad efektyviausia integracija galima technologinės plėtros srityje, o didžiausia grėsmė sėkmingai integracijai – skirtingi institucinės veiklos būdai.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles