##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Daiva Bereikienė Žana Vašcova

Abstract

Straipsnyje siekiama moksliniu lygmeniu ištirti vienos iš atliekų grupės - netinkamų eksploatuoti transporto priemonių, tvarkymo tam tikrus teisinio reguliavimo aspektus, aptarti aktualiausius regioninius ir nacionalinius teisinio reguliavimo instrumentus, nustatančius netinkamų eksploatuoti transporto priemonių tvarkymo sistemą, įvardyti teisinio reguliavimo disfunkcijas. Saugus atliekų tvarkymas Lietuvoje susiduria su iššūkiais, teisinio reguliavimo priemonių, jų sistemos ir apimties problema lieka aktuali ir nuolat reikalauja mokslinės analizės bei vertinimo. Efektyvios atliekų tvarkymo sistemos, kuri sąlygotų saugaus atliekų tvarkymo principo realizavimą, sukūrimas ir tinkamas įgyvendinimas – viena iš prioritetinių aplinkosaugos sričių. Atliekų šalinimas sąvartynuose, nors šiuo metu ir pigiausias atliekų tvarkymo būdas, tačiau nesuderinamas su atliekų tvarkymo prioritetais. Atliekų prevencija, atliekų panaudojimas ir perdirbimas yra aktualiausi ir reikšmingiausi Europos Sąjungos teisės aktuose suformuluoti visų atliekų rūšių tvarkymo principai. Netinkamos eksploatuoti transporto priemonės dėl savo savybių (komplektacijos, gaminant panaudotų medžiagų įvairovės ir kt.) viseto labai skiriasi nuo kitų atliekų rūšių, todėl ir tokių atliekų tvarkymą nustatančios teisės normos pasižymi išskirtinumu. Tiek regioninės, tiek nacionalinės teisės normos iš esmės įtvirtina analogiškus netinkamų eksploatuoti transporto priemonių tvarkymo prioritetus, tai yra transporto priemonių atliekų susidarymo prevencija, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių bei jų dalių pakartotinis naudojimas, perdirbimas. Straipsnyje daroma išvada, kad netinkamų eksploatuoti transporto priemonių tvarkymo reglamentavimo problematiškumą lemia tai, kad tokių transporto priemonių tvarkymą reguliuojančioms teisės normoms būdingas kompleksiškumas, t.y. be bendrųjų atliekų tvarkymą reguliuojančių teisinių imperatyvų, turi būti taikomos pavojingų atliekų tvarkymą, didelių gabaritų tvarkymą apibrėžiančios teisės normos.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles