##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Milana Striuogienė

Abstract

Straipsnyje analizuojama apsauginių teisės normų, reglamentuojančių darbuotojų interesų užtikrinimą verslo ar jo dalies perdavimo metu, įgyvendinimo problematiką. Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje pateikiama verslo ar jo dalies perdavimo samprata pagal Darbo kodekso 138 straipsnį kaip pagrindas darbuotojų teisių apsaugai. Siekiant išryškinti šios normos nuostatų teisinio reguliavimo tikslus, antrojoje dalyje pristatomas darbo santykių stabilumo principas, jo išraiška teisinėse nuostatose. Trečiojoje dalyje detalizuojamos darbdavių prievolės darbuotojams perduodant verslą ar jo dalį. Atlikus tyrimą, prieinama prie išvadų, jog įstatymų leidėjas imperatyviai nurodo konkrečias darbdaviams tenkančias pareigas saugoti darbuotojų teises. Tokią padėtį sąlygoja poreikis užtikrinti fundamentalaus darbo teisėje – darbo santykių stabilumo – principo įgyvendinimą verslo ar jo dalies perdavimo atveju, kai tikimybė jį pažeisti yra ypač didelė.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles