##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Žaneta Navickienė Aleksandras Izotovas

Abstract

Straipsnyje analizuojama ikiteisminio tyrimo pareigūno (policijos tyrėjo) profesinės kompetencijos ir būtinų asmeninių savybių įtaka jo veiklos profesionalumui. Straipsnį sudaro įvadas ir dvi dalys. Pirmoje dalyje pristatoma tyrėjo profesinės kompetencijos svarba:analizuojamos kvalifikacijos ir kompetencijos sampratos, diskutuojama apie ikiteisminio tyrimo pareigūno profesionalumą, analizuojami teisės aktai, reglamentuojantys policijos pareigūno profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją, pabrėžiama jų įtaka nusikalstamų veikų tyrimo efektyvumui. Antrojoje dalyje pristatoma asmeninių savybių samprata, identifikuojamas tyrėjui būtinų asmeninių savybių turinys, šių savybių sąsajos su tyrėjo profesinėmis kompetencijomis ir remiantis šiomis dimensijomis, formuojama esminė ikiteisminio tyrimo pareigūno profesionalumo charakteristika.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles