##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Algirdas Muliarčikas

Abstract

Straipsnyje retrospektyviniu aspektu analizuojama būsimųjų statutinių pareigūnų pirminio fizinio pasirengimo, fizinių gebėjimų rodiklių dinamika. Apžvelgiami 20032012 metais užregistruoti greitumo, ištvermės, staigiosios jėgos, pilvo preso bei rankų raumenų jėgos gebėjimus apibūdinantys rodikliai. Tyrime naudojami atsitiktine tvarka atrinktų studentų (grupių), tik pradėjusių Kovinės savigynos ar Kovinių imtynių dalyko studijas, pirminio testavimo rezultatai. Tiriami moterų ir vyrų pagrindinių fizinių gebėjimų rodikliai. Straipsnio pagrindinę dalį sudaro du skyriai. Pirmajame pateikiami fizinių gebėjimų išugdymo lygį nusakantys rodikliai, jų kitimo ypatumai. Antrajame – aptariami kiekybiniai ir kokybiniai šių rodiklių dinamikos ypatumai.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles