##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Saulė Milčiuvienė Deividas Užkurys

Abstract

Energijos gamyba iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių yra skatinama visose valstybėse narėse įgyvendinant ES atsinaujinančiųjų energijos išteklių direktyvą. Direktyva nenustato atsinaujinančiųjų energijos išteklių skatinimo būdų ir metodų. Kiekviena valstybė narė turi pasirinkti jos ekonomines, gamtines sąlygas geriausiai aptinkančius skatinimo būdus. Nustatant skatinimo būdus yra visada būtina išlaikyti balansą tarp siekio pritraukti privačius investuotojus į atsinaujinančiosios energetikos vystymą ir skatinimo priemonėmis nesukurti nepagrįstų viršpelnių privačiam verslui. Šios straipsnio tikslas apžvelgti saulės energetikos plėtros skatinimo schemą ir teisinio reguliavimo pokyčius lėmusius teisminius ginčus tarp privačių investuotojų ir valstybės.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles