##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Toma Butavičiūtė Laima Ruibytė

Abstract

Piliečių pasitikėjimas policija labai svarbi ir aktuali tema ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Spaudoje nuolat publikuojami straipsniai apie policijos pareigūnų elgesį su piliečiais, pareigūnai stebimi ir komentuojamas kiekvienas jų netinkamai atliktas veiksmas. Piliečių pasitikėjimo policija Lietuvoje tyrimai atliekami dažnai, tačiau juose nepakankamai dėmesio skiriama pagrindiniams veiksniams, lemiantiems piliečių pasitikėjimą policija bei pareigūnų galimybėms įgyvendinti jiems visuomenės keliamus uždavinius. Šiame straipsnyje siekiama atskleisti Lietuvos piliečių pasitikėjimo policija ypatumus, išskirti jį lemiančius veiksnius ir pateikti pasiūlymus, kaip būtų galima padidinti pasitikėjimą pareigūnais. Tuo tikslu buvo atliktas piliečių pasitikėjimo policija tyrimas ir apibrėžti veiksniai, lemiantys piliečių pasitikėjimą policijos organizacija. Tyrimo rezultatai parodė, kad 79 procentai apklaustųjų yra linkę pasitikėti Lietuvos policija, o pagrindiniai veiksniai lemiantys jų pasitikėjimą yra policijos pareigūnų sąžiningumas, pagarbus elgesys ir kompetentingumas. Piliečių nuomone, siekiant padidinti pasitikėjimą didžiausią dėmesį reikėtų skirti pareigūnų korupcijos klausimui spręsti. Taip pat akcentuojama, kad nepakankamas pareigūnų uždarbis gali būti vienas iš veiksnių skatinančių korupcinius nusikaltimus.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles