##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Algirdas Muliarčikas

Abstract

Staipsnyje analizuojami Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto 2 ir 3 kurso studentų anketinės apklausos rezultatai. Atsakydami į anketos klausimus, respondentai atskleidė savo požiūrį į aktyvų gyvenimo būdą, sveikatą bei jos tausojimo aspektus. Anketoje buvo pateikti klausimai, kurių atsakymai leido apibendrinti ir kitus ypatumus darančius įtaką studijuojančiųjų savijautai, fizinės sveikatos būklės palaikymo ir gerinimo sąlygoms. Tyrimas atliktas siekiant išsiaiškinti apie jų požiūrį į fizinį aktyvumą, kokiu keliu studentai gauna informacijos apie fizinės sveikatos gerinimo ypatumus bei aplinkybes, kurios sudaro optimalias prielaidas fiziškai aktyvaus gyvenimo būdo formavimui. Apklausai vykdyti naudota 1999 metais aprobuota anketa.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles