##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Žaneta Navickienė

Abstract

Šiame straipsnyje nagrinėjama ikiteisminio tyrimo pareigūno profesionalumo apibrėžties dilema. Nors žmogiškųjų išteklių valdymo sferoje profesionalumo kategorija nėra nauja, pastebimos inovatyvios idėjos konstruojant profesionalumo kategoriją. Todėl teigtina, jog šiuolaikinio profesionalumo apibrėžties dilemos ir aktualijų nagrinėjimas sąlygotas pasaulyje vyraujančių naujų idėjų apie inovatyviojo profesionalumo suvokimą ir reikšmę. Įsivyravusios „naujojo profesionalumo“ policijos veikloje nuostatos sudaro pagrįstas prielaidas išsamiau ir tiksliau nagrinėti profesionalumo ikiteisminiame tyrime kategoriją Lietuvoje, taip pat prognozuoti/projektuoti galimą jo turinį – komponentus, tuo pačiu sudaryti sąlygas tyrėjo profesinio identiteto vystymuisi. Straipsnį sudaro dvi dalys: pirmojoje dalyje nagrinėjama profesionalumo ikiteisminiame tyrime apibrėžtis ir vertinimo dimensijos. Antrojoje dalyje pristatoma galimi profesionalumo ikiteisminiame tyrime kompoziciniai elementai. Pritaikant modeliavimo nuostatas, ikiteisminio tyrimo tyrėjo profesionalumo struktūra galėtų
būti sudaryta iš santykinai trijų kompozicinių elementų: (1) aiškiai apibrėžtų reikalavimų užimti tyrėjo pareigas (kvalifikacija); (2) mechanizmo, kaip tobulinti turimą kompetenciją, ypatumų ir jų analizės; (3) turimų ir udytinų asmeninių savybių, kurios lemtų profesionalų tyrėjo pareigų atlikimą, visumos ir jų analizės.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles