##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gediminas Bučiūnas Vilius Velička

Abstract

Pastaruoju metu Lietuvoje daugėja smurto protrūkių artimoje aplinkoje, nusinešančių vaikų bei suaugusiųjų gyvybes. Šis socialinis reiškinys verčia valstybę imtis atitinkamų teisės aktais reglamentuotų priemonių, siekiant sumažinti smurtą artimoje aplinkoje. Šio mokslinio tyrimo objektas sietinas su nusikalstamų veikų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje, tyrimu. Autoriai gilinsis į smurto artimoje aplinkoje tyrimo sėkmei trukdančių kliūčių identifikavimą. 

Greta tradiciškai visiems jau gerai žinomo smurto tramdymo įrankio – baudžiamojo įstatymo, daugiau kaip penkerius metus (įsigaliojo nuo 2011 m. gruodžio 15 d.) galioja Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Puiku, kad reikiami teisiniai instrumentai sukurti, priimti ir gana plačiai taikomi praktikoje. Drauge tai kelia klausimą, ar naujas teisinis instrumentas ir baudžiamasis įstatymas taikomi efektyviai. Vien tik pažvelgę į 2017 m. sausio–vasario mėn. įvykius Lietuvoje, kurie sukėlė didelį visuomenės susidomėjimą, pirmuosiuose visuomenės informavimo priemonių puslapiuose rasime informaciją apie įvykius Kėdainių ir Šiaulių miestuose. Tai leidžia teigti, kad smurto sumažinimas artimoje aplinkoje yra ne kelerių metų darbas, o ilgai trunkantis procesas. Tiriant smurtą artimoje aplinkoje dalyvauja įvairios savo paskirtimi, teikiamų socialinių paslaugų pobūdžiu, įgaliojimais, pavaldumu, nuosavybės forma institucijos. Pvz., specializuotas pagalbos centras, policija, prokuratūra, vaiko teisių apsaugos įstaiga ir kt. Jau vien tik iš šio nepilno institucijų sąrašo matyti, kiek daug institucijų yra įtraukta į apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje procesą. Šio tyrimo autoriai analizuodami vieningo atsako į smurtą artimoje aplinkoje modelį Lietuvoje dėmesį sutelks į:
• informacijos apie galimai padarytą nusikalstamą veiką artimoje aplinkoje gavimo šaltinius;
• gydymo įstaigų ar gydymo paslaugas teikiančių subjektų disponuojamos informacijos apie paciento sveikatos būklę teikimą teisėsaugos institucijoms esant požymiams, kad pacientų sveikatos sutrikdymo priežastis – galimai padaryti nusikalstami veiksmai prieš pacientus.
• nukentėjusiųjų socialinių poreikių vertinimo ir asmens, įtariamo / pripažinto kaltu, nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo sklaidą tiek institucijos viduje, tiek tarp institucijų;
• institucijų, dalyvaujančių tiriant smurtą artimoje aplinkoje, bendradarbiavimo formas.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles