##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Juliusz Piwowarski Andrzej Czop

Abstract

Autoriai nagrinėja imigracijos procesų struktūrą dabartinėje Europoje, pateikdami kokybinį atvykstančiųjų į Lenkiją ir kitas Vakarų valstybes skirtumą. Vakarų valstybes pasiekia musulmonai imigrantai, kuriems yra sudėtinga asimiliuotis juos priimančiose visuomenėse, todėl kartais jie yra entuziastingai nusiteikę laikytis radikalių islamo pažiūrų ir potencialiai pritarti ekstremalioms elgsenoms. Tokių situacijų pavyzdžiais galima laikyti atakas Madride, Londone, išpuolį Paryžiuje. Į Lenkiją atvykstantys imigrantai paprastai yra iš kaimyninių valstybių, daugiausia Ukrainos; jie nesukelia grėsmės Lenkijos saugumui ir lengvai prisitaiko prie lenkų kultūros. Taip pat analizuojama imigracijos krizės įtaka Europos Sąjungos funkcionavimui, aptariami nesutarimai, kylantys dėl Europos
Komisijos pasiūlymų imigracijos krizei spręsti. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles