##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Milda Kukulskienė Indrė Akucevičiūtė Gita Argustaitė-Zailskienė

Abstract

Viena ryškiausių pilietinės valios išreikštumo formų – savanorystė kariuomenėje. Pirmasis jos etapas – bazinis kario kursas, kuriame ugdomos pradinės kariškos vertybės. Pereidami į naują gyvenimo situaciją, žmonės gali patirti didesnį stresą ir nuotaikos pokyčius (Martin, 2006), tad adaptacija kariuomenėje gali kelti psichologinių iššūkių. Tyrimo tikslas – atskleisti savanoriškai nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) atliekančių vyrų patirtis, susijusias su baziniu kario kursu. Kokybiniame tyrime dalyvavo 4 vyrai (19-26 m. amžiaus). Visi tyrimo dalyviai turėjo būti savanoriškai atlikę arba atliekantys NPPKT ir jau praėję bazinį kario kursą. Duomenys buvo renkami individualaus pusiau struktūruoto interviu metodu. 4 orientaciniai klausimai sudaryti tyrimo autorės. Atlikta indukcinė teminė analizė pagal Braun ir Clarke (2006) rekomendacijas. Atskleistos keturios temos: 1. Kariuomenės nemalonumai ir erzinantys aspektai, 2. Tarpusavio ryšio su vadais ir kolegomis svarba, 3. Naujos kasdienybės reikšmė funkcionavimui kuopoje, 4. Entuziastingos paskatos tarnauti ir gauta nauda. Nors kariai patyrė sunkumų adaptuojantis ir vykdant tarnybą, pastebėtas laipsniškas karių ir vadų santykio gerėjimas, džiaugsmas kariuomenės klestėjimu bei asmeninių tikslų įvykdymas

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles