PROBLEMS OF FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT IN CENTRAL ASIA (ON THE MODEL OF KAZAKHSTAN)

Kulyanda K. NURASHEVA, Darikul A. KULANOVA, Gulzhanar I. ABDIKERIMOVA, Aziza T. MERGENBAYEVA, Ismailbek I. SHALABAYEV
PDF

5–30

MODEL SCENARIOS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY IN THE FORMULATION OF MECHANISMS FOR ENTERPRISE SUPPORT RESOURCES

Liliya FILIPISHYNA, Larysa HRYSHYNA, Iryna ZHUVAHINA, Tetiana PONEDILCHUK, Igor PASKA
PDF

31-44

ASSESSMENT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS OF SERVICE COMPANIES

Liudmyla TRACHENKO, Nataliya VERKHOGLYADOVA, Nataliia SHEVCHENKO, Iryna KONONOVA, Iryna SOKOLOVSKA
PDF

45-66

FINANCIAL PROVISION FOR COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Anatolii DIBROVA, Nadiia DAVYDENKO, Yuliia NEHODA, Zoya TITENKO
PDF

67-75

COMPETITION IN PUBLIC PROCUREMENT IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION: ANALYSIS OF AN EXAMPLE OF UKRAINE

Victoriia PSOTA, Lyudmyla CHYZHEVSKA, Olena OSYCHKA, Svitlana ZAIKA, Nonna KOVAL
PDF

89-112

OPTIMIZATION OF THE MENU FOR INSTITUTIONS OF RESTAURANT INDUSTRY BASED ON MATHEMATICAL MODELLING METHODS

Dariya BASYUK, Inna LEVYTSKA, Liubov IVCHENKO, Iryna SEMENYSHYNA, Svitlana KOLIADENKO
PDF

130-143