Horudzy, Yuriy, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine