Šimkaitytė-Kudarauskė, Rūta, Mykolas Romeris University, Lithuania