Bankauskienė, Nijolė, Mykolas Romeris University, Lithuania