Šalčiuvienė, Neringa, Mykolas Romeris University, Lithuania