Mikalauskaitė – Šostakienė, Kristina, Mykolas Romeris University, Lithuania