Karosevičienė, Kristina, Mykolas Romeris University, Lithuania