Jonusas, Jonas, Mykolas Romeris University, Lithuania