Ramanauskienė, Irina, Mykolas Romeris University, Lithuania