Suchkova, Inna, Gdansk University of Technology, Poland