Stauskienė, Egidija, Mykolas Romeris University, Lithuania