Amilevičius, Darius, Mykolas Romeris universitetas, Lithuania