Amilevičius, Darius, Mykolas Romeris University, Lithuania