Žemeckė, Audronė, Mykolas Romeris University, Lithuania