Stepanovienė, Aušra, Mykolas Romeris University, Lithuania