NARKOMANIJOS PREVENCIJA KAIP VISUOMENĖS SAUGUMO GARANTAS

Vladimiras Andrejevas, Dalia Jurgaitienė

Abstract


Didėjantis Lietuvoje narkomanų skaičius, plūstantys į Lietuvą narkotikai, jų neteisėta gamyba ir platinimas Lietuvoje, prastėjanti ekonomika, neefektyvi narkomanijos prevencija verčia visus susimąstyti, kodėl taip yra. Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete jau daug metu vykdoma narkomanijos prevencija tarp Kauno apskrities gimnazijų ir mokyklų moksleivių. Straipsnio tikslas – pasidalinti narkomanijos prevencijos moksleivių tarpe patirtimi. Mokslinio tyrimo tikslas – išanalizuoti vykdomos narkomanijos prevencijos ypatumus ir jos įtaka formuojant jaunų žmonių požiūrį į narkomaniją. Tyrimo objektas – darbo su moksleiviais patirtis ir ypatumai. Tyrimo metodas – ilgalaikio darbo narkomanijos prevencijos srityje analizė. 2010 metais spaliomėn. Klaipėdos universitete ir Mykolo Riomerio universitete (Kauno m. filialas) buvo apklausti šių universitetų pirmakursiai. Viso apklausėme 270 pirmo kurso studentų: 119 iš Klaipėdos ir 151 iš Kauno. Tyrimo duomenys buvo apdoroti SPSS programa (13 versija), pasirinktas reikšmingumo lygmuo p ne daugiau 0,05. Iš pateiktų 7 temų apie narkotines medžiagas moksleiviai daugiausiai dėmesio skyrė temoms apie narkotikų vartojimo pasekmes ir narkotikų vartojimo požymius. Sekančiose vietose liko temos: narkotikų rūšys, gydymas nuo priklausomybės, narkotikų vartojimo būdai. Pirmoje vietoje abiejų miestų mokiniai norėtų klausytis gydytojų, antroje - policijos darbuotojų. Į 3 ir 4 vietas pateko mokyklų sveikatos specialistai ir mokyklų psichologai. Iš visų informacijos pateikimo formų respondentai prioritetus atidavė teminių filmų narkotikų tema ir fotonuotraukų iš narkomanų gyvenimo peržiūrai. Apie 70 proc. respondentų pritarė apsaugos darbuotojų ir kitų klubo darbuotojų darbo vaidmens sustiprinimui jaunimo pasilinksminimo vietose. Policijos vaidmens sustiprinimui pritarė apie 25 proc. respondentų. Jie pateikė visą eilę priemonių, kurias galėtų taikyti policija naktinio pasilinksminimo įstaigose ar jų prieigose. Šio tyrimo medžiaga gali būti naudinga specialistams ir pareigūnams, dirbantiems prevencini darbą.

Keywords


narkotikai; narkomanijos prevencija; moksleiviai; darbo su vaikais ypatumai

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.