ANOMIJA IR ASMENS SAUGUMO MIESTE AKTUALIJOS

Viačeslav Čigrin

Abstract


Straipsnyje aprašomojo pobūdžio medžiaga derinama su analitine. Asmens saugumo situacija atskirose miestuose atskleidžiama pateikiant statistinius registruoto nusikalstamumo duomenis ir atliekant lyginamąją analizę. Pastaruosius 20 metų situaciją Lietuvoje galima apibudinti
kaip ekonominių, politinių, socialinių ir kultūrinių transformacijų tranzitą. Būtent todėl taip aiškiai pasireiškia anomija, kada senos socialines normos prarado savo reikšme, o naujos dar nesusiformavo. Tokiose sąlygose prioritetiniais tampa deviantinio elgesio formos. Deviantinis elgesys - tai polideterminuotas reiškinys, atspindintis skirtingo lygmens kintamųjų dydžių sąveiką. Šiuos kintamuosius dydžius sudaro makrosocialiniai veiksniai – bendros socialines kultūrines – etnines savybes, lemiančios bendriausius asmenybes socializacijos ypatumus; socialiniai-psichologiniai veiksniai, apibrėžiantys asmenybę ir pripažintas elgesio normas artimiausioje aplinkoje, šeimoje, bendraamžių grupėje, išryškinantys vertybių sistemą bei kitų žmonių tarpasmenini santykių pobūdį ir pan., individualūs asmenybes veiksniai, ženklinantys asmenybes savybes ar bruožus.Dauguma sociologijos koncepcijų sieja deviantinio elgesio formų plitimą su nepakankama visuomenės integracija Saugumo jausmas dažniau atspindi bendrą tos visuomenės gyvenimo kokybės vertinimą ir kultūrinės tradicijas Kadangi saugumo jausmas yra abstrakti sąvoka, nurodanti reakciją į nusikaltimus kaip socialinę problemą tai saugumo jausmo analizė ir priemonių, mažinančių nesaugumo jausmą, taikymas yra ypač aktualūs šiuolaikiniuose miestuose. Atsižvelgiant į tai, kad statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, miestuose gyvena didžioji Lietuvos visuomenės dalis (2010 m. mieste gyveno 67%, o kaime –33% visų Lietuvos gyventojų), tyrimas yra orientuotas į miesto gyventojų nuomonę. Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausa atliko „Baltijos tyrimai.

Keywords


nusikaltimų baimė; anomija; deviantinis elgesys; saugumo jausmas

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.