PROFESIONALUS OPERATYVINIS TYRIMAS – IKITEISMINIO TYRIMO GARANTAS

Vladimiras Andrejevas

Abstract


Straipsnyje analizuojamas – operatyvinės veiklos ir ikiteisminio tyrimo santykis, atsirandančios problemos bei takoskyra tarp operatyvinės veiklos ir baudţiamojo proceso, atliekant operatyvinį tyrimą ir su juo susijusius operatyvinius veiksmus. Straipsnio tikslas – išnagrinėti ar galimas ikiteisminis tyrimas operatyvinės informacijos pagrindu. Ar visada tokiam tyrimui pradėti užtenka surinktos informacijos, nustatant nusikalstamos veikos poţymius. Ar toks tyrimas yra teisėtas ir nepažeidžia žmogaus interesų. Straipsnyje parodoma, kad kai kurių nusikalstamų veikų procesinis tyrimas neįmanomas ar labai sunkus be iš anksto surinktos operatyvinės informacijos. Taip pat kaip pradedamas ir kaip vyksta ikiteisminis tyrimas operatyvinės informacijos pagrindu. Atliekant tyrimą buvo parengta speciali anketa ir apklausti Policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos ikiteisminio tyrimo tyrėjai. Taip pat straipsnyje bus pateikti kitų autorių, bei mokslininkų darbų apibendrinimai bei nuostatos analizuojama tematika.

Keywords


operatyvinis ir ikiteisminis tyrimas; operatyviniai ir procesiniai veiksmai; operatyvinė veikla

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.