NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSIJUSIŲ SU NUSIKALSTAMU BŪDU ĮGYTŲ PINIGŲ AR TURTO LEGALIZAVIMU, KRIMINALISTINĖ CHARAKTERISTIKA

Rolandas Šlepetys

Abstract


Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas kaip reiškinys tiesiogiai veikiakiekvienos valstybės finansų sistemą bei ekonomiką ir daro joms didžiulę žalą. Visos valstybės, ne išimtis irLietuva, stengiasi su šiuo reiškiniu kovoti įvairiomis priemonėmis. Viena iš jų – veikų, susijusių sunusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu kriminalizavimas, atskleidimas ir tyrimas, bausmiųtaikymas taip pat jų užkardymas. Deja, bet minėtų veikų nustatoma ir tyrimų atliekama labai mažai, onuteistų asmenų skaičių galime suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Tai lemia daug priežasčių, tačiau vienaiš jų yra ta, kad nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas kaip kriminalistikos mokslo objektas,nėra gerai išnagrinėtas mokslininkų ir kaip reiškinys nėra aiškus praktikams. Straipsnyje autoriuskriminalistikos mokslo aspektu nagrinėja nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo veikossampratą, kriminalistinę charakteristiką, išsamiau apžvelgdamas kriminalistinės charakteristikos elementus,jų reikšmę veikoms nustatyti ir tirti. Iškeliamos problemos, kurios apsunkina nusikalstamu būdu įgytų pinigųar turto legalizavimo veikų identifikavimą ir tyrimą. Tikimasi, kad nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turtolegalizavimo veikos kriminalistinės charakteristikos elementų apibūdinimas padės tiek mokslininkams, tiekpraktiniams darbuotojams geriau suvokti šį reiškinį ir žinias pritaikyti kovai su juo.

Keywords


pinigų plovimas; legalizavimas; kriminalistinė charakteristika; finansinės operacijos

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.