##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Violeta Vasiliauskienė

Abstract

Straipsnyje analizuojami universaliose bei regioninėse tarptautinėse sutartyse bei jų projektuose įtvirtinti terorizmo apibrėžimai, siekiant nustatyti visiems šiems apibrėžimams bendrus elementus. Analizuojama Jungtinių tautų bei įvairių regioninių tarptautinių organizacijų priimtose tarptautinėse sutartyse įtvirtinti apibrėžimai, taip pat Bendrosios terorizmo konvencijos projektas. Išskiriami du pagrindiniai terorizmo apibrėžimo elementai – tai didelės žalos ir tikslo kriterijai, kurie straipsnyje yra plačiau analizuojami. Daroma išvada, kad tarptautinėje teisėje egzistuojantys terorizmo apibrėžimai leidžia išskirti pagrindinius terorizmo kaip nusikaltimo sąvokos elementus.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles