##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Danguolė Seniutienė Linas Ubartas

Abstract

Kiekvienos valstybės vienas iš tikslų yra laisvės ir teisingumo erdvėje užtikrinti piliečiams aukšto lygio saugumą ir šio tikslo siekiama užkardant nusikalstamumą ir su juo kovojant, kai glaudžiau bendradarbiauja valstybių policijos, muitinių įstaigos ir kitos kompetentingosinstitucijos. Straipsnio tikslas – atskleisti teisinius ir organizacinius tarptautinių bendradarbiavimo bylų, susijusių su nusikalstamumu, pagrindus, išanalizuoti pagrindines problemas, kylančias valstybėms bendradarbiaujant šiais klausimais. Ieškant atsakymų į darbe iškeltus tikslus ir uždavinius, buvo nagrinėjami tarptautinį teisinį bendradarbiavimą reglamentuojantys tarptautiniai bei nacionaliniai teisės aktai, atskleista organizuoto nusikalstamumo samprata ir išskirti pagrindiniai nusikalstamumo bruožai, apžvelgtas tarptautinių organizacijų vaidmuo kovojant su nusikalstamumu. Pagrindinė tarptautinio teisinio bendradarbiavimo funkcija – valstybių bendradarbiavimo tiriant baudžiamąsiasbylas optimizavimas, greitinimas bei tiesioginių ryšių tarp subjektų diegima.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles