##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Eglė Matuizienė

Abstract

Akademinėje jurisprudencijoje dažniausiai nagrinėjamas pozityvusis privataus kaltinimo teisės reguliavimas, nekvestionuojant jo egzistavimo reikalingumo. Nors, žvelgiant retrospektyviai, privataus kaltinimo teisė buvo numatyta Lietuvos baudžiamajame procese visais istoriniais laikmečiais ir visose Baudžiamojo proceso kodekso redakcijose, tačiau šios teisės įgyvendinimas sukelia sunkumų nukentėjusiam asmeniui, savo teises ginančiam privataus kaltinimo tvarka. Todėl būtent visuomenėje, taip pat ir tarp teisininkų, vis dažniau kyla diskusijų dėl privataus kaltinimo instituto reikalingumo. Šio straipsnio tikslas yra ištirti nukentėjusio asmens galimybes ginti savo interesus šioje proceso formoje, nustatyti veiksnius, trukdančius veiksmingą jų gynybą ir atsakyti į klausimą, ar privatus kaltinimas kaip nukentėjusiojo teisių gynimo būdas pateisina nukentėjusiojo lūkesčius bei užtikrina veiksmingą jo interesų gynybą.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles