##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Arūnas Norkus Sima Dirvelytė Elena Karpenko

Abstract

Profesinis stresas, jo padariniai ir prevencijos galimybės šiuo metu yra viena iš plačiausiai tyrinėjamų sričių psichologijoje. Šiais tyrimais suinteresuota ir policijos organizacija, kuriai streso problema yra itin aktuali, nes streso valdymo klaidos brangiai kainuoja tiek žmogiškųjų išteklių, tiek finansine prasme. Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti policijos pareigūnų darbe patiriamo streso lygį, pobūdį ir sąsajas su profesiniu nuovargiu. Tyrime dalyvavo Šiaulių ir Kauno apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų (toliau – VPK) kriminalinės ir viešosios policijos pareigūnai. Anketinės apklausos metodu tirtas organizacinis ir darbinis policijos pareigūnų stresas bei pareigūnų profesinis nuovargis. Policijos pareigūnų darbe patiriamo streso ir profesinio nuovargio sąsajos analizuotos, lyginant kriminalinės policijos ir viešosios policijos pareigūnų darbe patiriamo streso bei atskirų jo dimensijų susietumą su profesiniu nuovargiu. Tyrimo rezultatai parodė, kad organizacinis policijos pareigūnų stresas labiau susijęs su profesiniu nuovargiu, nei darbinis stresas. Šiaulių policijos pareigūnų stresas ir profesinis nuovargis skiriasi priklausomai nuo tarnybos pobūdžio: kriminalinės policijos pareigūnai labiau jaučia stresą ir yra labiau emociškai išsekę, nei viešosios policijos pareigūnai. Kauniečių policijos pareigūnų darbe patiriamas stresas yra panašiai jaučiamas tiek kriminalinės, tiek viešosios policijos pareigūnų tarpe.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles