##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Rasa Dobržinskienė

Abstract

Lietuvių kalbos raštingumo problema šiuo metu vis stipriau yra keliama į viešumą. Tai aktualus klausimas tiek kiekvienam šalies piliečiui, tiek kiekvienos profesijos atstovui kaip tos profesijos įvaizdžio atspindžiui. Šiame straipsnyje analizuojama tik viena klaidų rūšis – semantizmai, vartojami policijos pareigūnų tarnybiniuose dokumentuose. Semantizmų klaidų grupė yra aktuali dėl savo apgaulingos vartosenos, nes semantizmai yra lietuviški žodžiai, tik vartojami ne savo reikšmėmis. Šis požymis lemia, kad paprastai net nesusimąstoma dėl klaidingos vartosenos. Nors kiekvienos kalbos žodynas yra dažniausiai kintanti kalbos dalis, vis dėlto dalis semantizmų policijos pareigūnų raštuose, kaip ir bendrojoje vartosenoje, nekinta jau daugelį metų, yra tvirtai įsišaknijusi ir neleidžia lietuviškiems atitikmenims jų pakeisti. Tokie dažniausi yra veiksmažodžiai (patalpinti, išimti, aptarnauti, prijungti), rečiau ne savo reikšmėmis vartojami daiktavardžiai (daviniai, eilė), būdvardis (pilnas, !a), prieveiksmis (pilnai). Siekiant išvengti šių klaidų, reikia jas kuo dažniau viešinti, skatinti pareigūnus vartoti lietuviškus jų atitikmenis ir ugdyti bendrą policijos pareigūnų raštingumą ir kalbos kultūros sampratą plačiąja prasme.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles