##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marta Vorobjova Jekaterina Kartašova

Abstract

Moksliniame darbe išanalizuota Lietuvos finansų sistema, įvertinti Lietuvos finansų sistemos ypatumai Latvijos, Estijos ir Lenkijos kontekste. Apibrėžti šalių finansų sistemos struktūros skirtumai, apibendrinus tyrimo rezultatus pateiktos išvados. Darbas sudarytas iš trijų pagrindinių dalių. Pirmoje šio darbo dalyje, remiantis įvairiais moksliniais šaltiniais, yra analizuojama ir apibrėžiama finansų sistemos samprata, jos struktūros modeliai bei pagrindinės funkcijos. Antroje šio darbo dalyje pateikiama Lietuvos finansų sistemos ypatumų tyrimo metodologija ir jos pagrindimas. Trečia tiriamojo darbo dalis skirta šalių finansų sistemos ypatumų vertinimui, ypatumų išskirimui šiame tyrime pasirinktos trys pagrindinės finansų sistemą apibūdinančios dimensijos: 1) finansų sistemos dydis arba finansinis gylis; 2) finansų sistemos efektyvumas; 3) finansų sistemos pasiekiamumas. Taip pat analizuojama ir vertinama bendra šalių priežiūrinė veikla, finansinių tarpininkų ir finansų rinkų sandara, pateikiamos esminės tiriamojo darbo išvados

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles