##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gediminas Bučiūnas

Abstract

Šio tyrimo autorius, remdamasis asmenine patirtimi, mokslinės literatūros apie Islamo religiją ir musulmonų papročius analize, interviu su Afganistano Islamo Respublikos piliečiais dirbusiais Europos Sąjungos policijos misijoje, Jungtinių Tautų Organizacijos padalinyje Afganistane, JAV ambasadoje, NATO Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. ISAF) misijoje Afganistane ir 2012 – 2014 m. laikotarpiu imigravusiais į Europą, nagrinėja bendravimo su imigrantais ypatumus, sprendžiant su imigracija susijusius klausimus, atliekant ikiteisminį tyrimą ir bylos teisminį nagrinėjimą. Ši tema visai nenagrinėta Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Bendravimo specifika su Islamą išpažįstančiais asmenimis ypač aktuali tapo 2015 m., padidėjus imigracijos srautams iš Azijos, Afrikos į Europą. Atvykstantys asmenys atsiveža savo papročius, kurių nežinojimas arba nepaisymas, atliekant viešojo administravimo funkcijas ar procesinius tyrimo veiksmus baudžiamajame procese, pvz., atliekant moteriškos lyties asmens (musulmonės) apklausą ar panaudojant tarnybinį šunį kratos, apžiūros (patalpos) metu, gali išprovokuoti imigrantų bendruomenės tarpe neigiamą reakciją valstybės tarnautojų atžvilgiu, o atskirais atvejais netgi skatinti radikalizmo plitimą. Autoriaus pateikti patarimai dėl atskirų viešojo administravimo ir ikiteisminio tyrimo procedūrų atlikimo ypatumų su Islamą išpažįstančiais asmenimis padės sumažinti trintį tarp valstybės tarnautojų, atliekančių viešosios tvarkos užtikrinimo, viešojo administravimo funkcijas, ir imigrantų iš Afrikos bei Azijos žemynų.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles