##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ramunė Čiarnienė Iveta Smilgevičiūtė

Abstract

Straipsnyje analizuojama Lean, kaip vertės vartotojui kūrimo, produktų ir paslaugų teikimo atsisakant bereikalingo švaistymo ir nuolatinio tobulėjimo, filosofijos taikymo sveikatos priežiūros sektoriuje problematika. Pirmojoje straipsnio dalyje atskleidžiamas daugiadimensinis Lean koncepcijos turinys, analizuojami nuostoliai, sutinkami sveikatos priežiūros institucijose. Antrojoje dalyje pristatomi iššūkiai ir kliūtys, su kuriomis dažniausiai susiduriama, diegiant Lean koncepciją. Trečiojoje dalyje straipsnio autorės pateikia Lean koncepcijos taikymo sveikatos priežiūros institucijose teorinį modelį ir gaires, kaip Lean diegimo procesą padaryti sklandesnį.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles