##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aurelija Kustienė Elita Vaičaitienė

Abstract

Tarp audito informacijos vartotojų nepasitenkinimas kyla ypač tuomet, kai apie įmonių finansines ataskaitas paskelbus teigiamas audito išvadas, t.y. auditoriui patvirtinus, kad jos parodo tikrą ir teisingą įmonės finansinę būklę, audituotos įmonės netrukus bankrutuodavo sukeldamos didžiulius finansinius skandalus. Straipsnyje keliama mokslinė problema – kaip patenkinti informacijos vartotojų lūkesčius ir padidinti pasitikėjimą finansinių ataskaitų audito išvada? Pagrindinis tyrimo tikslas – išanalizavus akcinių bendrovių finansinio audito išvadas nustatyti pagrindines jų problemas bei pateikti galimas tobulinimo rekomendacijas. Naudojami tyrimo metodai: mokslinės ir norminės literatūros analizė ir sintezė; loginė analizė. Empirinis tyrimas atliktas dokumentinės analizės metodu analizuojant 2012–2016 m. laikotarpio Lietuvos akcinių bendrovių finansinio audito išvadas. Straipsnyje pateiktos rekomendacijos dėl audito išvados išplėtimo leis pagerinti rinkos subjektų, kurie naudojasi finansinių ataskaitų teikiama informacija, informuotumą.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles