##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Daiva Bereikienė

Abstract

Atstovavimo nepilnamečiams vaikams teisinis institutas yra glaudžiai susijęs su tinkamu tėvų valdžios panaudojimu. Straipsnyje įvardijami subjektai, turintys teisę ir pareigą atstovauti nepilnamečiams vaikams, aptariami teisiškai pagrįsto elgesio atstovaujant vaikams atvejai. Civilinės teisės normomis yra apibrėžta įstatyminių atstovų teisių ir pareigų visuma bei atsakomybės ribos atstovaujant vaikams turtiniuose santykiuose, tačiau praktikoje kyla problemų dėl atstovavimo nepilnamečiams vaikams galimybių kitiems asmenims, kai tėvai (įtėviai) dėl įvairių priežasčių laikinai negali tinkamai atstovauti savo vaikams. Straipsnyje tiriamas atstovavimo nepilnamečiams vaikams sveikatos priežiūros ar gydymo įstaigoje bei mokymo įstaigoje turinys. Atliekama laikinos globos rūšių lyginamoji analizė. Straipsnyje daroma išvada, kad įvertinant, jog iš tėvų valdžios kylančios teisės ir pareigos yra asmeninės ir jos negali būti perduotos įgyvendinti kitiems asmenims, būtent įstatyminiams atstovams tenka pareiga pasirūpinti ir užtikrinti, kad vaikas būtų tinkamai atstovaujamas sveikatospriežiūros, gydymo, mokymo įstaigose net tuo atveju, kai patys tėvai dėl svarbių priežasčių laikinai negali visa apimtimi įgyvendinti savo pareigos atstovauti vaikus. Siūloma taikyti laikinos globos (rūpybos) tėvų prašymu teisinį institutą.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles